Lyktan

Lyktan har gamla anor och har publicerats i pappersform i tiderna. Nya upplagor av Lyktan, som innehåller berättelser och kommentarer gällande vad som händer i Helsinge Kyrkoby och våra föreningsmedlemmar, finner ni här till höger

Helsinge Kyrkoby UF - En medlem av Nylands Svenska Ungdomförbund NSU r.f.