Kallelse till årsmöte 5.3.2023

Helsinge Kyrkoby Ungdomsförening rf:s medlemmar kallas till årsmöte söndagen 5.3.2022 kl 18 på Midgård, Midgårdsgränden 6, 01510 Vanda.

På mötet behandlas de stadgeenliga ärendena. Stadgarna kan läsas på föreningens hemsidor här

Föredragningslistan skickas ut till medlemmarna i februari per epost.

Vårfest 1.4.23

Välkommen till Midgård 1.4.23 kl 18 på vårfest med tema "Rädda Midgård-middagen med magi".

Anmäl dig senast 25.3.23. Se närmare info här.

Verksamheten för våren 2023 har startat

Badminton

Badminton i Helsinge skola på måndagar kl 20-21 startar 9.1.23

Yoga

Yogan på Midgård på söndagar kl 18.30-19.30 börjar sö 15.1.23.

Hälsomotion

Hälsomotionen i Helsinge skola på måndagar kl. 19-20 startar 16.1.23

Stretching

Stretchinggrupperna på Midgård  - torsdagar kl 9.30-10.30 och kl. 19.30-20.30 - börjar torsdagen 19.1.23

 

 

 

Helsinge Kyrkoby UF - En medlem av Nylands Svenska Ungdomförbund NSU r.f.