Midis-infon

Föreningen skickar ut årligen 3-5 st Midis-infon till sina medlemmar per epost. De, som inte har epost till sitt förfogande får infot per brev. I spalten till vänster hittar du Midis-infon grupperade årsvis.

Helsinge Kyrkoby UF - En medlem av Nylands Svenska Ungdomförbund NSU r.f.